Så lykkedes det for Brian M.

Erhvervsministeren har sammenlagt Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen. Det prøvede ministeriet også for en del år siden, men da mislykkedes det heldigvis. For konkurrencepolitik og forbrugerpolitik er bestemt ikke det samme, uanset hvad ministeren hævder. Sammenlægningen af konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen er endnu et skridt i den forkerte retning og ikke i en retning, der sikrer et fagligt … Læs mere

Vi sidder i saksen

De fleste EU-lande – herunder Danmark – styrer tilsyneladende mod »The double dip«. Vi kan ikke redde euroen uden at stramme, men stramningerne skaber samtidig en overhængende risiko for en ny krise. Siden den nuværende økonomiske krise startede, har man talt om »The double dip«, dvs. en konjunkturudvikling, hvor en lavkonjunktur blev afløst af en … Læs mere

Krævementalitet og velfærd

Det er på tide, at politikerne genovervejer, om gratis-ydelser fortsat skal være gratis i fremtiden. Sundhedsvæsenet er et af de områder, som måske skulle have en beskeden egenbetaling. Den 20. januar 1961 holdt den nyvalgte præsident John F. Kennedy sin tiltrædelsestale, hvor han bl.a. udtalte: »And so, my fellow Americans: ask not what your country … Læs mere

Privatisering og centralisering

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen skulle have fortrudt privatiseringen af Københavns Lufthavn og TDCs kobberkabler. Det kan man da kalde bedre sent end aldrig. Men det ville være endnu bedre, hvis ministeren og andre politikere ville lytte lidt mere og undlade at begive sig ud på ideologiske korstog med bind for øjnene. Standard lærebøger i … Læs mere

Kvalitetssænkende incitamenter i uddannelsessystemet

Få det tåbelige STÅ-system lavet om, så det ikke ensidigt belønner kvantitet – men også kvalitet og som retter incitamenterne mod dem, der kan få systemet til at fungere efter hensigten, nemlig de studerende selv. Økonomiske incitamenter har det med at virke efter deres konstruktion. Forøges efterlønnen eller sænkes aldersgrænsen vil flere gå på efterløn. … Læs mere

Hastværk er lastværk

Ved at stramme den økonomiske politik for tidligt sikrer man, at opgangskonjunkturen og væksten skal starte fra et væsentligt lavere niveau end nødvendigt. Der er næppe megen tvivl om, at den økonomiske krise, vi befinder os i, er den mest alvorlige siden krisen i 1930erne. Når vi forhåbentligt kommer bedre gennem krisen, end man gjorde … Læs mere

Aktiekursbaserede bonusser til ledelsen bør afskaffes

Der er mange grunde til, at virksomheder og offentlige myndigheder i stigende grad forsøger at give de ansatte – herunder lederne – incitamenter til at arbejde for de mål, man har opstillet, hvad enten det så er direkte bundlinjemål eller andre mål. Incitamenter er imidlertid kun effektive og hensigtsmæssige, hvis der er en rimeligt præcis … Læs mere

Forringet retssikkerhed

I en retsstat som den danske er det ikke tilfredsstillende, at virksomheder foretrækker at betale administrative bøder frem for domstols-behandling. Terrorangrebet 11. september 2001 gjorde politikerne så skrækslagne, at de siden har indført restriktion på restriktion. På en række områder har vi nærmet os tilstande, der bringer mindelser om de tidligere forhold øst for jerntæppet … Læs mere

En konkurrencemæssig fejltagelse

Det bør mane til eftertanke, at Microsoft vælger at fremkomme med sin egn »åbne« standard netop nu, hvor politikerne er åbne over for åbne systemer. I den kommende tid vil Folketinget beslutte, hvilket it-format det offentlige skal vælge som standard for sine elektroniske dokumenter fremover. Valget står mellem Open Document Format, der udbydes af flere … Læs mere

Ind til benet

Hykleri, bagklogskab og identifikation af de egent­lige problemer er vigtigt. I disse tider er det en yndet sport at fortælle omverdenen, at den økonomiske krise kunne være forudset og undgået, og at man selvfølgelig selv havde forudset problemerne. Sandheden er, at et sådant udsagn er rent hykleri og bagklogskab. Hvis man går tilbage og læser, … Læs mere