Kort eller langt sigt?

Der er næppe megen tvivl om, at en af hovedårsagerne til den meget alvorlige økonomiske situation, som verden står i lige nu, er kortsigtethed. Politikerne kan højest se til næste valg og viger tilbage for at vælge de nødvendige løsninger på gældskrise, klimaudvikling og befolkningsudvikling. Virksomhedslederne er i høj grad fokuseret på de nærmeste regnskabsaflæggelser … Læs mere

Danmarks økonomiske muligheder

Det er helt nødvendigt, at man opstiller en plan for den budgetmæssige opstramning og den kickstart, der nu bør foretages mange steder. Lige nu er vi godt i gang med at gøre som Japan i 90erne, at sætte os mellem to stole, og det er dumt.Vi har fået en ny regering, som går til opgaven … Læs mere

Tåbelige incitamenter

Heldigvis er de fleste lærere og skoleledere – men bestemt ikke alle – fornuftige nok til at betragte de nye ranglister som det, de er, nemlig letbenet underholdning. Men det ville formentlig være mere hensigtsmæssigt, hvis undervisningsministeriet producerer noget mere lødig underholdning. Incitamenter kan være meget velegnede til at fremme en adfærd hos medarbejdere og … Læs mere

Må konkurrenter ikke være venner?

Statistiske analyser bør i stigende grad indgå i vurderingen af over­trædelser af konkurrenceloven. Det er hårdt at være topchef i en dominerende virksomhed. Det ved vi alle. Men det værste er dog, at man bliver udsat for et såkaldt dawn raid fra konkurrencemyndighedernes side. Så er man nemlig nærmest retsløs. Finder konkurrencemyndighederne, at topchefen har … Læs mere

Den græske tragedie og politikernes kortsyn

Stort set alle ved, hvordan det vil ende, medmindre man helt tager skeen i den anden hånd, men først på det allerseneste er der tegn på, at politikerne vil foretage sig noget effektivt. Der er virkelig brug for nytænkning. I disse uger udspilles en række dramaer for åbent tæppe. Et af de mest spektakulære finder … Læs mere

Nu lysner det vel snart på skattefronten

Politikerne skal besinde sig og fjerne skattestoppet – ligesom efterlønnen nu endelig er på vej væk. I den senere tid har vi set to eksempler på, at et øjebliks politisk letsind og ubetænksomhed kan koste lange perioder med forsøg på at få afskaffet uheldige politiske vedtagelser. I 1979 blev efterlønnen indført med den begrundelse, at … Læs mere

Bankerot-magerne

Vælger USA at anvende seddelpressen til atnedbringe gælden, vil de negative effekter være størst i udlandet. For nyligt placerede Standard & Poors, et af de fra finanskrisen så skandaliserede ratingbureauer, USA på observationslisten over lande, der måske skal have nedjusteret kreditværdigheden. Straks rystedes de fleste af verdens finansmarkeder, og aktiekurserne faldt alle andre steder end … Læs mere

Hvorfor er der så dyrt i Danmark?

Blandt de europæiske lande er Danmark et af de dyreste lande at leve i. Det viser utallige undersøgelser, herunder en stribe af analyser foretaget af Konkurrencestyrelsen. På trods af, at der øjensynligt er hård konkurrence i detailsektoren og i byggesektoren, er priserne i begge sektorer højere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. … Læs mere

Behov for oprustning

Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at Danmark næppe vil kunne klare sig i fremtidens internationale konkurrence, medmindre der satses meget på uddannelse og forskning. Det kan godt være, at der er mange påtrængende problemer i sundhedsvæsenet, i ældreplejen, i transportsektoren osv., men sørger vi ikke for, at det eneste råstof, vi har, nemlig arbejdskraften, er … Læs mere

Den nye verdensorden

Vækstlande som Indien, Kina, Rusland og Brasilien står for megen vækst, men det er usikkert, om den udvikling fortsætter. I disse år er der mange, der taler om en ny verdensorden domineret af snart den ene snart den anden gruppering. Sandt er det da heldigvis, at væksten i en række lande som Kina, Indien, Rusland, … Læs mere