Kort eller langt sigt?

Der er næppe megen tvivl om, at en af hovedårsagerne til den meget alvorlige økonomiske situation, som verden står i lige nu, er kortsigtethed.

Politikerne kan højest se til næste valg og viger tilbage for at vælge de nødvendige løsninger på gældskrise, klimaudvikling og befolkningsudvikling. Virksomhedslederne er i høj grad fokuseret på de nærmeste regnskabsaflæggelser og virksomhedsovertagelser, der kan give dem en fed bonus. Og investorerne med pensionskasserne og andre institutionelle investorer i spidsen er i stigende grad begyndt at lægge vægt på de kortsigtede hurtige fortjenester, der kan opnås på de finansielle markeder på nuværende tidspunkt.

At man ikke tjener meget ved at investere i aktier er vist en opfattelse, mange investorer har i disse tider, men det er formentlig en forkert opfattelse. Sandheden er nærmere den, at man kan tjene penge ved at investere i aktier på længere sigt, forudsat man ikke har købt for dyrt og er tvunget til at sælge, når kurserne er lave.De store muligheder for fortjenester på aktiemarkedet findes dog stadigvæk, hvis man er i stand til forudse og udnytte de ofte voldsomme kortsigtede fluktuationer i kurserne. Her er der imidlertid også mulighed for store tab. Om man har tab eller gevinst ved en sådan strategi afhænger således af dygtighed og ikke mindst held. Nogle vil hævde, at man kun kan slå markederne, det vil sige klare sig bedre ved en aktiv placeringspolitik frem for en helt passiv, hvis man enten er heldig eller besidder information, der ikke er offentligt til stede, i hvilke tilfælde informationen kan være ulovligt indhentet. Det er dog mærkværdigvis ikke ulovligt og ikke engang dadelværdigt for en virksomhedsledelse at skjule virksomhedens sande værdi, indtil man modtager et »fantastisk« overtagelsestilbud fra en kapitalfond eller lignende.På den måde sikrer man sig selv en fed bonus enten ved, at man selv ejer aktier eller ved personlige bonusordninger, der er baseret på den kortsigtede udvikling i aktiekursen.

Et af de interessante spørgsmål i forbindelse med virksomhedernes evne til at tage langsigtede – og ikke kortsigtede – beslutninger gælder ejerformens betydning for denne evne. Men et lige så interessant spørgsmål er, om den samfundsmæssige interesse er bedst tjent med, at virksomhedslederne ikke blot går efter højest profit, men også lægger megen vægt på virksomhedens overlevelse på længere sigt?Der er vel næppe megen tvivl om, at man i de såkaldte familieejede virksomheder lægger megen vægt på den langsigtede overlevelse og derfor også ofte er villig til at undvære nogle store, men risikable, gevinster. Der er heller ikke megen tvivl om, at disse virksomheders akilleshæl ligger i genera­tionsskifter og i, at ejerne ikke nødvendigvis kan acceptere deres egne ledelsesmæssige mangler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *