Nu lysner det vel snart på skattefronten

Politikerne skal besinde sig og fjerne skattestoppet – ligesom efterlønnen nu endelig er på vej væk.

I den senere tid har vi set to eksempler på, at et øjebliks politisk letsind og ubetænksomhed kan koste lange perioder med forsøg på at få afskaffet uheldige politiske vedtagelser. I 1979 blev efterlønnen indført med den begrundelse, at de gamle skulle give de unge adgang til arbejdsmarkedet, og ud fra den fejlagtige opfattelse, at ikke alle kunne komme i beskæftigelse. Samtidig blev der meget rimeligt henvist til alle de ældre, der havde udført hårdt fysisk arbejde, og som med rette kunne betegnes som nedslidte, uden at man dog skal glemme, at indførelse af efterlønnen også for fagforeningerne kunne medføre en begrænsning i udbuddet af arbejdskraft, og dermed en forøgelse af lønnen for dem, der forblev på arbejdsmarkedet.

Efterlønsordningen blev hurtigt udvidet til at omfatte også de arbejdstagere, man næppe kan kalde nedslidte, og det har indtil nu været meget svært at komme af med en ordning, som af mange opfattes som velerhvervet rettighed, selv om udviklingen har vist, at forudsætningerne for ordningen var forkerte.

Det andet eksempel er skattestoppet, der blev indført som en del af VK-regeringens kontraktpolitik i 2001. Det kan lyde besnærende, at man forsøger at bremse det offentliges forbrug ved at kræve, at ingen skattesats må forøges, men alle kan nu se, at skattestoppet ikke har bremset de offentlige udgifters stigning og brandbeskatningen af befolkningen. Det er næsten værre, at den måde, skattestoppet er blevet fortolket på, har medført en skævvridning af skattesystemet, som i realiteten har været en af hovedårsagerne til den økonomiske krise i dette land.

Det er en kendt sag, at de forskellige skattetyper har meget forskellige virkninger. En skat på sukker får forbruget af sukker til at falde. En skat på indkomst får formentlig folk til at arbejde mindre, men hvad der er værre er, at sådanne skatter medfører forsøg på skatteunddragelse enten ved at arbejde sort eller flytte sig hen, hvor indkomstskatten er mindre.

Hvad med jordskatter – altså skatter, der pålægges en ejendom, der ikke kan flyttes? Ja, hvis en køber af fast ejendom ved, at der hvert år ude i fremtiden vil være pålagt en skat på ejendommen på 5.000 kroner, vil vedkommende betale mindre for ejendommen, end hvis der ikke er pålagt en sådan skat.

Det kan være politisk svært at indføre eller forøge en sådan ejendomsskat. Alle, der besidder fast ejendom, og som har købt i forvisning om en given ejendomsbeskatning, vil blive straffet. Omvendt vil de samme ejendomsbesiddere vinde, hvis man kan afskaffe eller nedsætte en sådan skat.

Med skattestoppet har politikerne lovet, at man får lov til at beholde den gevinst, som ejendomsbesiddere har på grund af boligbobler og andre samfundsskabte prisstigninger på ejendomme. I dag kan vi derfor se tidligere landmænd og ejendomsbesiddere med enorme formuer til at forsøde deres liv, selv om de måske aldrig har gjort andet end været heldige og fået købt og solgt på det rigtige tidspunkt. Omvendt findes der nuværende landmænd og ejendomsbesiddere, der er dybt forgældede, fordi de købte de samme ejendomme. I sandhed et fornuftigt, retfærdigt og effektivitetsfremmende system? Man må håbe, at politikerne også besinder sig her og ligesom på efterlønsområdet får fjernet den ubetænksomhed, som skattestoppet er.

Dagens Synspunkt er skrevet af Svend Hylleberg, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

One response to “Nu lysner det vel snart på skattefronten

  1. Fremstilling og installation af stål Steel Company ” SMK Engineering” er meget udbredt i mange områder inden for landbrug, industri , logistik , underholdning og sport.Vores stål med forskellige typer af belægninger kan bruges som kvæg og fjerkræ gårde, pakhuse , krisecentre for det udstyr , håndtering steder , industrianlæg , shopping, sport og underholdning pavilloner.Rimelige priser, fremragende præstation af anlægsarbejder, fremstilling frister , 3- års garanti og service for varigheden af ??operationen – er de vigtigste fordele ved vores virksomhed . Derudover foreslår vi en ramme – telt genopbygningsprojekter og gård skure i overværelse af bærende konstruktioner til de laveste priser .
    take a chance on smken.ru

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *