Hvorfor er der så dyrt i Danmark?

Blandt de europæiske lande er Danmark et af de dyreste lande at leve i. Det viser utallige undersøgelser, herunder en stribe af analyser foretaget af Konkurrencestyrelsen. På trods af, at der øjensynligt er hård konkurrence i detailsektoren og i byggesektoren, er priserne i begge sektorer højere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Tager vi detailsektoren først, er der næppe nogen tvivl om, at skurken er Svend Aukens planlov, der har gjort det umuligt for andre end Dansk Supermarked og Coop Danmark at drive store og effektive detailhandelssteder. Planloven blev lavet med stor støtte af diverse købmandsforeninger med det øjensynligt ædle formål at sikre, at forretningerne i byernes midte og den lille købmand rundt om hjørnet ikke blev udkonkurreret af store hypermarkeder placeret ude ved ringvejene.

Hvad har planloven så medført? Ja, det er selvindlysende, at de hypermarkeder, der allerede var placeret, tjener kassen. De har undgået konkurrence fra store udenlandske kæder og har kunnet nøjes med at koncentrere sig om at udkonkurrere ineffektive virksomheder som den lille købmand rundt om hjørnet, der selvfølgelig ikke har haft en jordisk chance for at overleve.

Bymidterne har delvis overlevet, men det er snart slut, for infrastrukturen – det vil sige veje og parkeringspladser – kan ikke klare presset, specielt ikke når den også skal klare store transporter af dagligvarer, hvidevarer, møbler m.v. frem og tilbage.

Derfor begynder man nu at lave trafikrestriktioner, som givet vil medføre mange midtbybutikkers død og endnu mere klingende mønt i kassen hos de hypermarkeder, der har fået lov til at få et de facto-monopol.

Så kort sagt, fjern planloven og erkend, at den mest effektive og dermed billigste distribution af dagligvarer, hvidevarer, osv. sker ved skabelse af en konkurrence mellem store hypermarkeder geografisk placeret, hvor de er lette at komme til for leverandører og kunder i bil.

Butikkerne i byernes midte må i langt højere grad end nu koncentrere sig om at give kunderne en oplevelse, så det at handle bliver en del af forbruget. Og den lille købmand rundt om hjørnet er allerede død, medmindre overlevelsen er sikret ved en meget lav egenløn eller ved at undgå at betale til skattefar.

Vender vi os herefter til byggesektoren kan enhver, der selv har fået bygget et parcelhus eller iagttaget byggearbejdet i et af de nyligt bebyggede parcelhuskvarterer, se hvori problemet består. Selv om husene stort set er ens, bygges de af hver sit uafhængige byggefirma. Dvs. hver eneste lille parcelhus er stort set planlagt isoleret.

Håndværkerne kommer og går i vild forvirring, og ofte er byggeriet kendetegnet af en næsten total mangel på egentlig planlægning og koordination.
Samtidig er det velkendt, at de små byggevirksomheder er meget afhængige af den rådgivning, de får af deres leverandører, der ofte er en lokal afdeling af et af de få store byggemarkeder. Det er en rådgivning, som det er svært at forestille sig ikke i første omgang tager hensyn til egne interesser.

Hvis man sammenligner denne byggeproces med andre steder i verden, er det klart, at meget effektivitet kunne vindes, hvis det samme firma byggede en gruppe af huse – ja, nærmest tilbyggede hele kvarterer eller større dele af disse.

Nogen vil indvende, at det strider mod danskernes ønske om individuelle boliger, men når man ser, hvor små forskelle der faktisk er på de huse, der bliver bygget i Danmark, og sammenligner med de, der bygges i f. eks. amerikanske parcelhuskvarterer, er det svært at karakterisere en sådan forklaring som andet end indbildning.

Formentlig vil en effektivisering af hele dette område kræve ændringer i såvel adfærd, erhvervsstruktur som finansieringsformer, men tager vi ikke sådanne skridt, vil en alt for stor del af vore produktive ressourcer gå til at forsyne os selv med boliger, der kunne produceres mere effektivt.

18 responses to “Hvorfor er der så dyrt i Danmark?

 1. Nej – det er da lønningerne der er for høje. Og de er høje fordi skatterne er det. Jeg vil gerne høre din mening som økonomi-professor, om hvordan en markedstilpasning af kronens værdi i nedadgående retning vil influere på løndannelsen?

  Sagen er jo at vi bevilgede os selv for store lønstigninger i det forgangne årti, og det har forringet vor konkurrence-kraft — som er faldet ialt 30 % i dette tidsrum. Som bekendt er der tre hovedelementer i konkurrence-kraft, 1) Lønniveau , 2) Produktivitet og 3) Vekselkurs. Eftersom vi HAR haft store lønstigninger, lad os da lade markedet nedskrive værdien af vor valuta, som praktisk taget alle lande på jordens overflade gør med deres – og som her under finanskrisen har virket som en shock absorber [ ~støddæmper] for disse lande. Det er ærligt talt tæskedumt at vi ikke har gjort det for længst – og hvis Euroen kollapser, SÅ vil stadig flere begynde at spørge sig selv hvor smart det nu liiiige var. Men så husk hvor du hørte det først.

  Men så er det jeg vil spørge Svend Hylleberg: Den indenlandske pengerigelighed forårsaget af de flere penge som strømmer til vore eksporterhverv som følge af markedsnedskrivningen af Danske kroner -hvilke gavnlige effekter har den? Vil den ikke gøre lønpresset mindre? Vil den ikke gøre det nemmere for stat og kommuner at få ting udført, fordi de nu får flere penge i kassen? Vil det kort sagt ikke give ny dynamik til det danske samfund?

  —-

  Med hensyn til kvaliteten af amerikanske boliger kontra danske, da burde det være almindelig viden at amerikanske ofte blot er nogle uisolerede/dårligt isolerede træ/plywood kasser, som på ingenmåde kan forventes at stå lige så længe som de huse som er opført efter danske normer. Iøvrigt så er det danske marked “mættet” med nye boliger en lang tid fremover, og en rationalisering efter amerikansk mønster kan derfor ikke forventes at bidrage med noget særligt.

  Nej, dagligvare-området er langt vigtigere for folks daglige råderum. Og her forestiller jeg mig som nævnt at en markedstilpasning af kronens værdi for det første vil sætte os “on a par” med vore konkurrenter hvad gælder den reelle lønudvikling, og også gennem den øgede pengerigelighed i samfundet mindske statens behov for at kræve skatter op, ja der skulle være rum for en sænkning, hvilket igen — som nævnt indledningsvis — vil dæmpe lønkravene .

 2. Dagligvarerne er ikke kun meget dyre, men kvaliteten er også ekstremt lav. Det er noget værre hundeæde, vi bliver præsenteret for. Jeg kommer ofte i andre europæiske, hvor kvaliteten helt anderledes høj. For eksempel ville det meste af det frugt og grønt, som vi kan købe i supermarkedet i Danmark, ikke blive betragtet som menneskeføde i Sydeuropa.
  Nogle få varer (mælk og yoghurt) er bedre i Danmark, men der er langt mellem lyspunkterne.
  Det er rigtigt, at en del af problemet er den manglende konkurrence, men det er lige så vigtigt, at vi langsomt har vænnet os til at betale en formue for dårlig mad.

 3. Man behøver nu ikke en gang at tage til sydeuropa for at se en langt højere kvalitet af f.eks. frugt og grønt til lavere priser. Tag bare England som eksempel. Gå en tur i Sainsburys og selvom butikken ikke er større end en Føtex eller Kvicky i Danmark så er udbud, kvalitet og langt hen ad vejen også prisen langt bedre end i Danmark. Danskerne betaler f.eks. typisk 25 kr. for et kilo mel af ordentlig kvalitet. Når man så ser hvad man får for pengene (proteinindhold, gluten, formaling, økologi), så koster en tilsvarende kvalitet ca. halvdelen i England. Til gengæld finder man så samtidig mel af en kvalitet som slet ikke kan opdrives i Danmark – i ethvert engelsk supermarked.

  Lønningerne betyder helt sikkert en del i denne sammenligning, men når forskellen er så stor betyder det altså også at der bliver skummet væsentlig mere fløde i den danske fødekæde.

 4. Når man skal sammenligne priser, skal man også sammenligne kvalitet, og hvilke varer er det der sammenlignes, det fremstår ikke klart! Er det tøj, så er det ofte billigere i New York, men så kommer det også fra sweat shops udenfor EU, eller er af elendig kvalitet, og hvad ved markedsanalytikere om vasketøj? Eller hvad med mærkevarer ?
  Madvarer: Danske mælkeprodukter er i verdensklasse, specielt økologisk, og her er prisen i DK i bund, I USA koster ca. 2 L mælk fra 20 til 50 kr, I Frankrig, Italien, Spanien kan du næsten kun få to slags mælk, ecreme eller demi-ecreme, og youghourt, det er i små små beholdere, og de koster væsentlig mere end en liter youghourt i DK. Hvad er det du sammenligner???
  og danske varer kan vel at mærke eksporteres til USA, som smør, ost, øl, og det til konkurrencedygtige priser. Kødvarer er nok dyrere i DK, men er kvaliteten bedre? Hvordan måler i priserne – i en by i Kina?

  Dertil, hvor mange amerikanske mælkeprodukter ser du i DK? Nej vel! Og en af grundene er, at der ikke engang i USA generelt er tillid til produkternes kvalitet, når det er firmaerne selv, der organiserer tilsynet med produkterne, f.eks. kan økologiske varer godt være genmodificerede, så dermed grad-bøjes selve begrebet “økologi” (= organic).

  Legetøj, i USA er een mand beskæftiget med at se til at “billigt” indført (kinesisk) legetøj ikke er skadeligt for børn, og det kan han naturligvis ikke overkomme. Derfor må man se efter om legetøjet er EU mærket, det er også dyrere varer! men hvem vil have et blyforgiftet barn? Hagen ved de utilstrækkelige standarder er naturligvis, at det er svært at sælge varer internationalt efter US standarder, for alle “informerede” ved, at de er utilstrækkelige. Så hvad er det du sammenligner??? S.U.!

  Byggepriser i DK? Ja de er i top, medmindre du får østarbejdere, men så er kvaliteten vel også ringere. At sammenligne med USA er absurd, byggematerialer og armaturer er generelt elendige, medmindre de er indført fra skandinavien! Og isoleringsmateriale, jo måske ligger der noget i en krog i et byggemarked…

  Du skal have lidt mere kød på den historie før jeg tror på det dyre danske marked.

 5. Ja, der er utroligt alle de ulykker Auken står for! Planloven! Efterlønnen! Hvad den mand dog ikke har kostet det danske samfund og dets stakkels skattetorturerede borgere!

  Det kan kun gå for langsomt med at få fjernet denne planøkonomiske betonsocialistiske lovgivning, der forgylder elendige monopoler som dansk supermarked! Har man nogensinde sat sine ben i et fransk, italiensk, spansk eller schweizisk supermarked råber det danske røvsyge, sparsomme og elendige kvalitetsudvalg af varer til himlen!!!! Og så er de gudhjælpemig 20-30% dyrere!!!!!!!!!

  Godt jeg ikke længere bor i Danmark!!!!

 6. Mener du virkeligt, Svend Hylleberg (som engang i tidernes morgen var en forbilledlig vejleder i en større opgave om udviklingen i den danske rentestruktur), at det er tiden nu:
  – at åbne op for en udvikling i dagligvarehandelen, som vil forøge transportforbruget og -tiden i forbindelse med dagligvareindkøb?
  – at ødelægge de bæredygtige byer, hvor vi kan leve komfortabelt uden bil (og uden nogensinde at savne en sådan) med stort udvalg af dagligvareforretninger inden for 10 minutters gå-afstand, som f.eks. er tilstanden her på Indre Vesterbro i Kbh?
  – at gøre det nødvendigt for alle os, som bor godt og bæredygtigt herinde, at anskaffe bil og bruge store mængder tid, penge, og fossile brændstoffer på at store ugentlige indkøb ude i forstædernes megacentre?
  – at gøre det nødvendigt for os uden kummefryser at skulle afsætte et ekstra værelse og energiforbrug til en sådan for at kunne rumme indkøb til en uge ad gangen?
  – at fritage os muligheden for at beslutte os for dagens middag ud fra en rundtur til kvarterets dagligvarebutikkers gode tilbud, fordi de ikke er her mere?

  Med venlig hilsen

  Erik Willumsgaard

 7. Hvorfor er frugt så pænt i udlandet, fordi de er fulde af kemikalier.
  Var i 2008 i Schweiz, hvor jeg fik et økologisk æble, nåede ikke at spise det, hvorfor jeg tog det med hjem.
  2 måneder senere lå det stadig i frugtkurven og så lige så frisk ud som da jeg fik det – uden rynker mv. Det blev smidt ud, ville ikke give det til fuglene, da jeg ikke vidste hvad det var fyldt med.
  Neutralmarineret kyllingbryst, hvor kun 80 % er kød, mens resten er vand. Vandet er næste dyre end det der kan købes på flaske.
  Økologiske vare koster også kassen i udlandet.
  Hvis du vil have noget god vin, så er det mangen gange dyre i udlandet.
  I udlandet er det svært at få mælkeprodukter uden sukker, her har vi dog trods alt flere muligheder.
  Hvorfor skal det danske land plastres til med monstrebutikker, som kun kan nåes med bil, der findes stadig folk som ikke har bil, enten fordi de har fravalgt den, da det tager længere tid at køre i bil til arbejde end på cykel, eller ikke har råd.
  Vi har en mani med at købe lokal honning når vi er ud at rejse, her er prisen den samme som her hjemme, selv det honning fra lande uden for EU, er til samme pris.
  Køber du ost lokalt fra det lille mejeri, så skal der ikke medregnes transportomkostninger, som hvis den skulle købes herhjemme.
  De oste som også kan købe i Danmark, er der ikke stor prisforskel på, næsten transporten til forskel.
  Hvornår har i sidst været hos en slagter og ville købe den samme udskæring som i supermarkedet, her er der ingen prisforskel, måske lige den at her kan du få 2 ens bøffer, mens i supermarkedet, så er de ikke lige store eller tykke.
  Er man så heldig at have en fryser af passende størrelse, så er der mulighed for at købe en ½ kalv, 1/4 ko, evt. bare bagfjerdingen og her til en kilopris på ml. 50 – 70 kr. kg. samtidig er kødet mørt. Kan du lide suppe får du benene med i købet så du selv kan koge suppe.
  Jeg vil hellere have dansk frugt og grønt som jeg ikke er sprøjtet lige så meget som det udenlandske, selv om prisen er noget dyrere. Jeg spare jo også på CO2.

 8. Hvorfor medfører det butiksdød, at jeg kører i Føtex og køber ind på min Nihola, fremfor i en bil?

  Har du nogen statistik for, hvor stor en andel af de handlende i Københavns Kommune der køber ind i Bil?

  Jeg kan give et clue, det er under 28% af familerne…..

  Har det medført at vi har færre butikker i København, end andre byer har?

 9. Uanset om man taler om folkeskolen eller Coca-Cola, har vi nogen af verdens højeste priser, fordi vi har højere lønninger, skatter og afgifter end stort set noget andet land. Men vi er altså ikke så meget dygtigere, f.eks. har det engelske dagligvare marked traditionelt haft et langt højere DB, end de danske dagligvarekæder.

  Hvis du vil have mere effektiv konkurrence, så viser pengemarkedet med al tydelighed, at det ikke er et spørgsmål om udsalgssteder, men gennemsigtighed.
  Hvis man krævede at alle butikker med en årlig omsætning over 20 mill. skulle uploade deres priser på hele sortimentet hver lørdag, til en online database, som alle frit kan linke til og udtrække data fra. så skal de få deres effektive konkurrence.
  Så kommer der lynhurtigt private sites i stil med Boliga, som udnytter disse data til forbrugerens fordel.
  De ville da være pænt lækkert, hvis man med et enkelt klik kunne se hvem der var billigst med alle de dagligvare, man normalt køber ind -i denne uge -skal jeg i Kvickly, Superbrugsen, Netto eller Superbest ?

 10. Det med højere priser i Danmark omhandler ikke kun fødevarepriser.
  Jeg har en del egne erfaringer med langt højere priser på fritidsudstyr.
  I efteråret 2009 var jeg på jagt efter en romaskine.
  Prisen i Danmark var omkring 13.750 kr. for en bestemt model.
  I Tyskland kunne jeg finde samme maskine til kr. godt 8.000. Firmaet i Tyskland ville ikke sende maskinen til mig, men jeg kunne afhente den lige syd for grænsen.
  På direkte forespørgsel erkendte det tyske firma, at årsagen var, at der var en aftale med det danske firma, om ikke at sende varen til DK.
  Mærket og modellen fremgik heller ikke af det tyske firmas dansksprogede hjemmeside. Det gjorde den derimod på firmaets tyske og firmaets hjemmesider på andre sprog.

  Jeg afhentede maskinen i Tyskland og sparede over kr. 5.500.

  Jeg kan fremkomme med mange andre eksempler på, at fritidsudstyr er langt dyrere i DK end i andre EU-lande.
  Prisforskelle, der er så store, at moms, afgifter, lønniveau og andre forhold ikke kan forklare forskellen.

 11. Når man snakker så meget om, at det er meget meget for dyrt at leve i DK, og som alle jo er meget enig om. Så er det mig en gåde, hvorfor vi i lille danmark, altid tror at vi er dem der ved alt om alt og at det er os der har opfundet de vise sten, det var måske en at kigge os lidt omkring i vores naboers fødevare butikker, tag nu Frankrig, jeg kan ikke komme i tanke om noget andet sted i verden, hvor man går så meget op i, hvor og hvorfor, og hvordan og til den rigtige pris og fra den lokale. Hvordan gør de, de er jo også med i EU. Går du ind i en butik der nede, så er der hyller med den samme vare, man kan vælge mellem mange, i DK har vi måske 5 af hver, og typisk af meget ringe kvallitet, og sådan er det over alt. Vi sælger alt det der er god kvallitet til de andre, og æder det de andre ville give til dyrne, og vi betaler kassen for det. I andre EU lande, kan de finde ud af, at ha forskellig moms på fødevare. Det ville også kunne påvirke sundhedden i DK. Lav moms på det sunde og høj på det usunde osv. Men det korte og det lange, vil ville kunne spare meget tid og penge, ved at tage lidt her og der. Nedsæt en arbejdsgruppe, som kun har til formål at finde det bedste, bare spørg en Franskmand.

 12. Punktafgifter, moms, diverse grønne skatter, emballage afgifter osv. osv. er lig med høje lønninger som igen er lig med høje priser.
  Danmark er bragt i en fuldstændigt uholdbar situation, velfærdssamfundet kan på sigt ikke opretholdes, vi kan ikke beskatte os ud af vores problemer.

 13. Hold da op – hvor er jeg træt af at høre på folk, der er stik imod udviklingen, og som typisk begrunder det med, at “ikke alle har bil”….

  Hvorfor dylen skal alle vi andre betale vanvittige overpriser for varerne, blot fordi der er nogle der ikke har bil?

  Jeg er da bedøvende ligeglad med om nogle mennesker ikke har bil – og dermed er tvunget til at handle i de lokale butikker (som vil være tilstede i alle bymiljøer alligevel). Shit happens – og sådan er der forskel på så meget…

  Selvfølgelig skal den latterlige planlov fjernes – og trods det faktum at Sven Auken blev hyldet vældigt umiddelbart efter sin død – så har den mand været en meget styg personlighed for udviklingen i de danske priser – på stort set alle områder…

  Hvor stor en del af dine energiafgifter kan tilskrives denne miljøsvindler nr. 1? Prøv engang med 500%+ – og kig iøvrigt på alle andre afgifter, som blot har den mindste relation til miljøet…

  Næ – fjern planloven – og lad os få alle kæderne til Danmark. Det kan kun være til fordel for os allesammen – selvom nogle enkelte fjolser tror, at manglen på en bil, gør det fuldstændig umuligt at opnå bedre priser i Danmark…

 14. Meget relevant indlæg, men der skal vist mere til end at fjerne planloven – meget mere.

  Som det også fremgår af nogle af de andre indlæg, kan det dels have noget at gøre med vores evige holdning : Vi er de bedste til alt i verden, så kom ikke og vær kritisk og analyserende” og dels at vi er et meget lille land og i meget små lande kan der være tendens til mindre demokrati og mange meget små magtcirkler. Det er normalt ikke befordrende for et effektivt liberalt demokratisk system og sund konkurrence.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *