Den nye verdensorden

Vækstlande som Indien, Kina, Rusland og Brasilien står for megen vækst, men det er usikkert, om den udvikling fortsætter.

I disse år er der mange, der taler om en ny verdensorden domineret af snart den ene snart den anden gruppering. Sandt er det da heldigvis, at væksten i en række lande som Kina, Indien, Rusland, Brasilien m.fl. har været høj igennem en længere periode, hvilket formentlig ikke mindst skyldes, at de har forladt den protektionis­tiske handelspolitik, de har fulgt tidligere. Det synes ligeledes at være tilfældet, at mange af disse lande er kommet bedre gennem de seneste års økonomiske krise end mange lande i den mest udviklede del af verden.

Det kræver da heller ikke den store regnemaskine at finde ud af, at de stærkest voksende økonomier som Kina og Indien overhaler lande med en noget lavere vækst forudsat at vækstforskellene på fem-ti procentpoint opretholdes. Spørgsmålet er, om de gør det.

de europæiske landes store problem er den demografiske udvikling, der medfører, at en stærkt faldende del af befolkningen befinder sig i den produktive alder. Løsningen vil enten blive fundet ved en fremadskuende, aktiv politisk proces, eller tvunget igennem af det voldsomme pres på de offentlige kasser, som ellers vil blive resultatet. Kort sagt kan vi opretholde vores levestandard og position, hvis politikerne tør fjerne efterlønnen og forøge pensionsalderen til f.eks. 70 år med mulighed for nedsat arbejdstid alt efter den enkeltes nedslidning.

Vender vi os herefter mod f.eks. de såkaldte BRIC-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, er det demografiske billede mere positivt. Til gengæld eksisterer der problem­områder, der godt kan opfattes som mindst lige så truende. BRIC-landene er således karakteriseret ved en ekstrem skæv fordeling af indkomster og produktivitet. Ofte kan en vis ulighed være forbundet med stærk vækst, men når forskellene er så store, som det er tilfældet i disse lande, har det ofte i historiens løb resulteret i voldsomme politiske omvæltninger. Hvis det sker, kan korthuset ramle sammen, inden det egentlig er kommet op at stå.
I nogle af disse lande er den meget skæve indkomstfordeling parret med en ekstrem høj kriminalitet. Det er også en faktor, der kan lægge hindringer i vejen for en fortsat vækst, ligesom den kan hindres og måske standses på grund af den omfattende korruption i disse lande.
Ud over disse helt åbenbare mulige faldgruber for BRIC-landene og mange andre lande er der andre forhold, som f.eks. det kinesiske kommunistpartis klamren sig til magten, der kan forhindre, at udviklingen fortsætter. Ganske vist synes partiet at have haft succes med at bevare magten og omdanne Kina til en vækstøkonomi, men den ubalancerede vækst og de problemer, der hersker i store dele af Kina, giver uden tvivl grobund for både kup og oprør, medmindre den også parres med den lydhørhed, som er et demokratis kendemærke.

En anden væksthæmmer er det forhold, at flere og flere internationale virksomheder overvejer at holde sig væk fra Kina. Dette skyldes, at Kina reelt ikke beskytter know how. Flere internationale virksomheder har således erfaret, at der nogle år efter en etablering i Kina opstår nye virksomheder rundt omkring dem oprettet af tidligere eller nuværende medarbejdere og med et produktsortiment og en teknik, der i forbavsende grad svarer til »modervirksomhedens«. Ganske vist er sådanne aktiviteter forbudt efter kinesisk lov, men retsmaskineriet arbejder i et tempo, der gør loven til en papirtiger, så reelt er lovens beskyttelse en illusion.

Man kan således konkludere, at ganske vist og heldigvis er der på det seneste sket væsentlige økonomiske forbedringer i mange af de lande, der tidligere havde en ringe vækst, men om den udvikling fortsætter er langt mere usikkert, end mange af de såkaldte analytikere giver udtryk for.

One response to “Den nye verdensorden

  1. In an era of deficient demand, issuers of reserve currencies adopt monetary expansion and non-issuers respond with currency intervention. Those, like Brazil, who are not among the former and prefer not to copy the latter, find their currencies soaring. They fear the results.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *