Kort eller langt sigt?

Af Svend Hylleberg 0

Der er næppe megen tvivl om, at en af hovedårsagerne til den meget alvorlige økonomiske situation, som verden står i lige nu, er kortsigtethed. Politikerne kan højest se til næste valg og viger tilbage for at vælge de nødvendige løsninger … Fortsættes

Danmarks økonomiske muligheder

Af Svend Hylleberg 3.018

Det er helt nødvendigt, at man opstiller en plan for den budgetmæssige opstramning og den kickstart, der nu bør foretages mange steder. Lige nu er vi godt i gang med at gøre som Japan i 90erne, at sætte os mellem … Fortsættes

Tåbelige incitamenter

Af Svend Hylleberg 0

Heldigvis er de fleste lærere og skoleledere – men bestemt ikke alle – fornuftige nok til at betragte de nye ranglister som det, de er, nemlig letbenet underholdning. Men det ville formentlig være mere hensigtsmæssigt, hvis undervisningsministeriet producerer noget mere … Fortsættes

Må konkurrenter ikke være venner?

Af Svend Hylleberg 0

Statistiske analyser bør i stigende grad indgå i vurderingen af over­trædelser af konkurrenceloven. Det er hårdt at være topchef i en dominerende virksomhed. Det ved vi alle. Men det værste er dog, at man bliver udsat for et såkaldt dawn … Fortsættes

Den græske tragedie og politikernes kortsyn

Af Svend Hylleberg 0

Stort set alle ved, hvordan det vil ende, medmindre man helt tager skeen i den anden hånd, men først på det allerseneste er der tegn på, at politikerne vil foretage sig noget effektivt. Der er virkelig brug for nytænkning. I … Fortsættes

Nu lysner det vel snart på skattefronten

Af Svend Hylleberg 1

Politikerne skal besinde sig og fjerne skattestoppet – ligesom efterlønnen nu endelig er på vej væk. I den senere tid har vi set to eksempler på, at et øjebliks politisk letsind og ubetænksomhed kan koste lange perioder med forsøg på … Fortsættes

Bankerot-magerne

Af Svend Hylleberg 2

Vælger USA at anvende seddelpressen til atnedbringe gælden, vil de negative effekter være størst i udlandet. For nyligt placerede Standard & Poors, et af de fra finanskrisen så skandaliserede ratingbureauer, USA på observationslisten over lande, der måske skal have nedjusteret … Fortsættes

Hvorfor er der så dyrt i Danmark?

Af Svend Hylleberg 18

Blandt de europæiske lande er Danmark et af de dyreste lande at leve i. Det viser utallige undersøgelser, herunder en stribe af analyser foretaget af Konkurrencestyrelsen. På trods af, at der øjensynligt er hård konkurrence i detailsektoren og i byggesektoren, … Fortsættes

Behov for oprustning

Af Svend Hylleberg 1

Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at Danmark næppe vil kunne klare sig i fremtidens internationale konkurrence, medmindre der satses meget på uddannelse og forskning. Det kan godt være, at der er mange påtrængende problemer i sundhedsvæsenet, i ældreplejen, i transportsektoren … Fortsættes

Den nye verdensorden

Af Svend Hylleberg 1

Vækstlande som Indien, Kina, Rusland og Brasilien står for megen vækst, men det er usikkert, om den udvikling fortsætter. I disse år er der mange, der taler om en ny verdensorden domineret af snart den ene snart den anden gruppering. … Fortsættes